Mesologische behandeling

JosineDe behandeling door de mesoloog® legt de nadruk op voeding en leefgewoonten. Verder maak ik gebruik van voedingssupplementen. Dat kunnen zijn:

JosineDeze middelen test ik ook uit met speciale meetapparatuur, de EFD-meetapparatuur, zodat van te voren een behoorlijke inschatting kan worden gemaakt of het middel wel of niet gaat aanslaan. De behandeling is voor iedere patiënt en elke klacht weer anders. Vooral voor mensen met chronische klachten blijkt dit een heilzame benadering te zijn; klachten, waar mensen vaak al jaren mee rondlopen, verminderen of verdwijnen helemaal!

Na het maken van een afspraak kan je mijn vragenlijst downloaden van de website of krijg je deze vragenlijst thuisgestuurd. Hierin staan vragen over jouw klacht(en), jouw medische voorgeschiedenis, jouw leefgewoontes en dergelijke. Je vult deze vragenlijst in en stuurt dat uiterlijk een week voorafgaand aan het consult naar mij toe. Deze vragenlijst bespreken wij dan samen tijdens het eerste consult. In datzelfde consult volgt het onderzoek bestaande uit de pols- en tongdiagnose, de elektrofysiologische diagnostiek en het buikonderzoek. Op basis van de uitkomsten van alle onderzoeken wordt een behandelplan opgesteld waarin wordt aangegeven welke middelen voor jou het meest geschikt zijn. Ook krijg je adviezen over jouw voeding en leefgewoontes. Het kan ook voorkomen dat je wordt doorverwezen naar een arts, osteopaat, fysiotherapeut, of een ander specialisme.