Duur van de consulten en de tarieven

JosineDe behandelingen duren ongeveer 11/2 uur (bij jonge kinderen ca. 1 uur). Een aantal zorgverzekeringen vergoedt de consulten (gedeeltelijk). Zie hiervoor het vergoedingenoverzicht (downloads). Meestal is er na vier consulten een behoorlijk resultaat bereikt. De consulten vinden om de vier tot acht weken plaats.

- Mesologieconsult € 92,50
- Mesologieconsult kind t/m 12 jaar € 72,50
- Kort mesologieconsult/voedingsconsult € 60,-