Wat is mesologie®

Mesologie® is  gebaseerd op grondige reguliere kennis van anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie en interne geneeskunde. Daarnaast is ze gebaseerd op vormen van geneeskunde die aanvullend (complementair) zijn aan de reguliere geneeskunde:

Mesologie® is gebaseerd op een aantal uitgangspunten: 

1. Een mens reageert als een eenheid op zijn omgeving.
Dus als je ergens op reageert dan uit zich dat op verschillende manieren in jouw funktioneren: fysiek, emotioneel, je denkvermogen, je energie, en hoe je in het leven staat.

2. Ieder mens is in staat zichzelf te genezen.
Dit zorgt ervoor dat je je steeds weer aan kan passen op veranderingen in je omgeving.

3. Symptomen zijn geen ziekte, maar juist een teken dat je lichaam zijn eigen evenwicht weer probeert te herstellen.
Dit is van nature zo. Zodra je evenwicht weer is hersteld verdwijnen de symptomen. Als dat niet gebeurt dan reageert de zelfgenezende kracht onvoldoende, waardoor chronische klachten ontstaan. In dat geval is therapie op zijn plaats. Wat het lichaam wil zeggen met een klacht is belangrijker dan de klacht zelf. Want er zit een logica in de manier waarop ons lichaam reageert. Het symptoom is de manier waarop het lichaam iets probeert op te lossen en zijn evenwicht weer te herstellen. Als mesoloog zoek ik naar de reden van het symptoom en baseer daar mijn behandeling op in plaats van op de klachten zelf.

4. De diagnose wordt op meerdere manieren gesteld.
Ik maak bij mijn diagnose-stelling gebruik van:

meetapparatuurMet mijn EFD-meetapparaat meet ik zo’n honderd accupunctuurpunten. Dit werkt als volgt.  Jij houdt een koperen staaf vast en ik druk de meetgriffel op een accupunctuurpunt in jouw huid. Het is een meting op de huid dus in principe doet het geen pijn. Hoe meer de uitkomsten van de verschillende onderzoeken met elkaar overeenkomen, hoe juister de diagnose is.

5. Voor de behandeling worden verschillende soorten middelen ingezet:

meetapparatuurDe middelen waarvan ik verwacht  dat ze jou helpen worden uitgetest met behulp van hetzelfde EFD-meetapparaat. Er worden dan test-ampullen in een metalen houder gezet zodat de middelen in het electronisch meetcircuit zitten. Jouw lichaam laat in zijn reaktie hierop zien hoe het op deze middelen reageert. Hierdoor is van tevoren bekend welke middelen bij jou het meeste effect zullen hebben. De therapie is dus voor iedere patiënt uniek.

Daarnaast bestaat de therapie mogelijk ook uit voedingsadviezen en leefregels. Wellicht besluit ik jou door te verwijzen naar iemand uit het reguliere medische circuit, een osteopaat en/of andere disciplines.
De behandeling wordt vastgelegd in een schriftelijk therapieplan dat ik naar je opstuur.